วิสัยทัศน์ :
title
แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ 20/08/2563 421/60/63/170 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
2 จ้างงานจ้างเหมาทำงานตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน แปลงยาว - สี่แยกนาน้อย ระหว่าง กม.106+700 - กม.138+950 (ร่องกลางและเกาะยกระดับ) ปริมาณงานทั้งหมด 152,919.00 ตร.ม. 19/08/2563 421/-/63/168 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
3 จ้างงานจ้างเหมาทำงานสิ่งอำนวยความปลอดภัย งานปรับสภาพผิวเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์ความฝืด Ultra Hi Pressure ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0302 ตอน ฉะเชิงเทรา - เสม็ดเหนือ ระหว่าง กม.76+800 - กม.77+200 (LT) ปริมาณงาน 2,640.00 ตร.ม. 19/08/2563 421/-/63/169 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
4 งานจ้างเหมาทำงานทางระบายน้ำ งานลอกท่อรางระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางวัว - บางปะกง ระหว่าง กม.50+750 - กม.52+900 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1,490 ลบ.ม. 18/08/2563 421/-/63/167 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
5 งานจ้างเหมาทำงานตัดหญ้า ในพื้นที่สังกัดหมวดทางหลวงบ้านโพธิ์ แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา รวมปริมาณงานทั้งหมด 336,449.50 ตร.ม. 18/08/2563 421/-/63/164 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
6 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ 18/08/2563 421/60/63/166 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
7 งานจ้างเหมาทำงานสิ่งอำนวยความปลอดภัย งานปรับสภาพผิวเพิ่มค่าสัมประสิทธิ์ความฝืด Ultra Hi Pressure ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0302 ตอน ฉะเชิงเทรา - เสม็ดเหนือ ระหว่าง กม.77+200 - กม.77+350 (LT) และ กม.79+800 - กม.80+350 (LT) เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 2,390 ตร.ม. 11/08/2563 421/-/63/163 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
8 จัดซื้อแอสฟัลต์คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 50 ตัน 10/08/2563 421/60/63/160 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
9 จัดซื้อแอสฟัลต์คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 80 ตัน 10/08/2563 421/60/63/161 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
10 จัดซื้อหิน จำนวน 3 รายการ 10/08/2563 421/60/63/162 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
11 จัดซื้อป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 6 รายการ 07/08/2563 421/60/63/159 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
12 จัดซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 06/08/2563 421/35/63/158 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
13 จัดซื้อวัสดุใช้ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 4 รายการ 05/08/2563 421/60/63/157 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
14 จัดซื้อวัสดุยางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ 04/08/2563 421/60/63/156 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
15 งานจ้างเหมาทำความสะอาด ในสายทางพื้นที่ควบคุมของแขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา รวมปริมาณงาน 301,901.50 ตร.ม. 04/08/2563 421/-/63/155 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 249 รายการ