วิสัยทัศน์ :
title
แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ เรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา ตามแบบเลขที่ ม.09/52 สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 2 หลัง 04/11/2564 ฉช.(e-bid) 3/2565 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
2 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงบางปะกง แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ปริมาณงาน 1 เเห่ง 04/11/2564 ฉช.(e-bid) 2/2565 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
3 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านพักผู้กำกับการ ตามแบบมาตรฐานบ้านพักอาศัย 120 ตารางเมตร สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง สถานีตำรวจทางหลวง 1 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา จำนวน 1 หลัง 28/10/2564 ฉช.(e-bid) 1/2565 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
4 งานจ้างเหมาล้อมย้ายต้นไม้ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 319 สายปราจีนบุรี - อำเภอพนมสารคาม ตอน บ้านหนองบัวหมู - อำเภอพนมสารคาม ตอน 2 ระหว่าง กม.34+639 - กม.47+765 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 199 ต้น) 11/06/2564 ฉช(e-bid) 41/2563 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
5 งานจ้างเหมาล้อมย้ายต้นไม้ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 319 สายปราจีนบุรี - อำเภอพนมสารคาม ตอน บ้านหนองบัวหมู - อำเภอพนมสารคาม ตอน 2 ระหว่าง กม.34+639 - กม.47+765 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 199 ต้น) 29/04/2564 ฉช(e-bid) 40/2564 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
6 งานจ้างเหมาทำงานไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0301 ตอน วังขอน - สี่แยกนาน้อย ที่ กม.57+421 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/04/2564 ฉช.(e-bid) 39/2564 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
7 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงบางคล้า(ตู้ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ ตามแบบสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ทล.304 ตอน เสม็ดเหนือ-พนมสารคาม บริเวณ กม.90+500 ด้านขวาทาง จำนวน 1 หลัง 02/12/2563 ฉช.(e-bid) 35/2564 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
8 งานจ้างเหมาทำการบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0200 ตอน บางวัว - บางปะกง ที่ กม.50+500 (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/11/2563 ฉช.(e-bid) 25/2564 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
9 งานจ้างเหมาทำงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0301 ตอน คลองหลวงแพ่ง - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.64+080 - กม.66+935 ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,613 ตร.ม.) 30/11/2563 ฉช.(e-bid) 32/2564 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
10 งานจ้างเหมาทำงานป้ายจราจร บน ทล.3076 ตอน วังขอน - สี่แยกนาน้อย ระหว่าง กม.49+600 - กม.50+000, ทล.3076 ตอน สี่แยกนาน้อย อ่างฤาไน ระหว่าง กม.123+400 - กม.150+200 และทล.3259 ตอน อ่างเก็บน้ำสียัด - หนองคอก ระหว่าง กม.5+950 - กม.6+300 ปริมาณงาน 10 แห่ง 30/11/2563 ฉช.(e-bid) 34/2564 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
11 งานจ้างเหมาทำงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน สี่แยกนาน้อย - อ่างฤาไน ระหว่าง กม.82+500 - กม.106+850 ปริมาณงาน 10 แห่ง 30/11/2563 ฉช.(e-bid) 33/2564 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
12 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน สี่แยกนาน้อย – อ่างฤาไน ตอน 1 ระหว่าง กม.102+300 – กม.104+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 60 ต้น) 30/11/2563 ฉช.(e-bid) 26/2564 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
13 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน สี่แยกนาน้อย – อ่างฤาไน ตอน 13 ระหว่าง กม.97+036 - กม.99 +400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 68 ต้น) 30/11/2563 ฉช.(e-bid) 28/2564 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
14 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3200 ตอนควบคุม 0100 ตอน ฉะเชิงเทรา – บางน้ำเปรี้ยว ตอน 2 ระหว่าง กม.3+400 – กม.5+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 53 ต้น) 30/11/2563 ฉช.(e-bid) 29/2564 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
15 งานจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0301 ตอน แปลงยาว - สี่แยกนาน้อย ตอน 1 และทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0302 ตอน สี่แยกนาน้อย - เขาหินซ้อน ตอน 1 ระหว่าง กม.108+000 - กม.129+000 ปริมาณงาน 4 แห่ง 30/11/2563 ฉช.(e-bid) 31/2564 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 74 รายการ