วิสัยทัศน์ :
title
แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 02/12/2564 421/60/65/34 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
2 จ้างงานจ้างเหมาทำงานท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางวัว - บางปะกง ระหว่าง กม.36+180 - กม.36+700 และ ระหว่าง กม.44+070 - กม.44+570 ปริมาณงาน 1,020 เมตร 26/11/2564 421/-/65/33 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
3 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 23/11/2564 421/45/65/32 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
4 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 26/11/2564 421/60/65/31 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
5 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 24/11/2564 421/60/65/30 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
6 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 23/11/2564 421/45/65/29 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
7 งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0301 ตอน คลองหลวงแพ่ง - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+119 - กม.70+102 (ต่างระดับที่ฉะเชิงเทรา) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/11/2564 421/-/65/28 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
8 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 16/11/2564 421/60/65/25 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
9 น้ำมันดีเซล บี7 จำนวน 1,000 ลิตร 16/11/2564 421/35/65/27 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
10 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 12/11/2564 421/60/65/24 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
11 จัดซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 12/11/2564 421/45/65/23 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
12 แอสฟัลต์คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 15 ตัน 11/11/2564 421/60/65/21 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
13 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 10/11/2564 421/60/65/19 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
14 วัสดุยางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ 10/11/2564 421/60/65/20 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
15 งานจ้างเหมางานทำงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0301 ตอน แปลงยาว - สี่แยกนาน้อย ระหว่าง กม.108+825 - กม.110+190 LT/RT (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 280 ตร.ม. 10/11/2564 421/-/65/18 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 367 รายการ