วิสัยทัศน์ :
title
แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 01/12/2564 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน สี่แยกนาน้อย - อ่างฤาไน ตอน 1 ระหว่าง กม.122+000 - กม.124+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 60 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 01/12/2564 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน สี่แยกนาน้อย - อ่างฤาไน ตอน 2 ระหว่าง กม.129+000 - กม.130+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 30 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 01/12/2564 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน สี่แยกนาน้อย - อ่างฤาไน ตอน 3 ระหว่าง กม.110+000 - กม.111+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 53 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 01/12/2564 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน สี่แยกนาน้อย - อ่างฤาไน ตอน 5 ระหว่าง กม.77+000 - กม.78+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 45 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 01/12/2564 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน สี่แยกนาน้อย - อ่างฤาไน ตอน 6 ระหว่าง กม.125+700 - กม.126+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 30 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 01/12/2564 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน สี่แยกนาน้อย - อ่างฤาไน ตอน 8 ระหว่าง กม.107+600 - กม.108+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 30 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 01/12/2564 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน สี่แยกนาน้อย - อ่างฤาไน ตอน 9 ระหว่าง กม.99+400 - กม.101+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 72 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 01/12/2564 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3378 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางคล้า - พนมสารคาม ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+600 และ ระหว่าง กม.5+700 - กม.9+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 167 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 01/12/2564 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3551 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองปลาตะเพียน - หัวสำโรง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+500 - กม.5+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 229 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 01/12/2564 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3200 ตอนควบคุม 0100 ตอน ฉะเชิงเทรา - บางน้ำเปรี้ยว ระหว่าง กม.6+000 - กม.7+700 และทางหลวงหมายเลข 3076 ตอนควบคุม 0302 ตอน สี่แยกนาน้อย - อ่างฤาไน ระหว่าง กม.85+900 - กม.87+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง (จำนวน 104 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 100 รายการ