วิสัยทัศน์ :
title
แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 02/12/2564 198,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จ้างงานจ้างเหมาทำงานท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอน บางวัว - บางปะกง ระหว่าง กม.36+180 - กม.36+700 และ ระหว่าง กม.44+070 - กม.44+570 ปริมาณงาน 1,020 เมตร 26/11/2564 445,580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 23/11/2564 116,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 26/11/2564 194,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 24/11/2564 27,410.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 23/11/2564 116,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา งานจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0301 ตอน คลองหลวงแพ่ง - ฉะเชิงเทรา ระหว่าง กม.68+119 - กม.70+102 (ต่างระดับที่ฉะเชิงเทรา) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/11/2564 163,362.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 16/11/2564 128,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา น้ำมันดีเซล บี7 จำนวน 1,000 ลิตร 16/11/2564 29,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 12/11/2564 100,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 12/11/2564 58,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา แอสฟัลต์คอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 15 ตัน 11/11/2564 36,975.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 10/11/2564 58,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา วัสดุยางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ 10/11/2564 215,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา งานจ้างเหมางานทำงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0301 ตอน แปลงยาว - สี่แยกนาน้อย ระหว่าง กม.108+825 - กม.110+190 LT/RT (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 280 ตร.ม. 10/11/2564 498,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 629 รายการ