f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
ฉีดวัคซีน covid-19
ลงวันที่ 28/06/2564

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 

นางพรรณวิไล แก้วงาม รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นำเจ้าหน้าที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไวรัส COVID-19
ณ ศูณย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี


'