f
title
แขวงทางหลวงจันทบุรี
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตรฐานสากลเพื่อเสริมสร้างคุณค่าต่อเศรษฐกิจและสังคมสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ทาง
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
ลงวันที่ 13/10/2564

วันที่ 13 ตุลาคม 2564

นายคมกฤต? ดี?จัง?วิภา?ต? ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง?จันทบุรี? พร้อมด้วย? ข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาวางพวงมาลา

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2564

ณ.สำนักงานแขวงทางหลวงจันทบุรี


'