f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
Chonburi Highway 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางถนนและรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต(Eastern Economic Corridor : EEC)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2564 ถึงเดือน ก.ย. 2564 01/10/2564 - แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2564 ถึงเดือน ก.ย. 2564 01/10/2564 - แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2564 ถึงเดือน มิ.ย. 2564 07/07/2564 - แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2564 ถึงเดือน มิ.ย. 2564 (งานเงินทุน) 07/07/2564 - แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
5 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 (งานเงินทุนหมุนเวียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2564 - แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
6 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2564 ถึงเดือน มี.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2564 - แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
7 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2564 ถึงเดือน ธ.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2564 - แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
8 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 01/10/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
9 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 01/10/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
10 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึงเดือน ก.ย. 2563 01/10/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
11 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย.2563 ถึงเดือน มิ.ย.2563 14/08/2563 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย.2563 ถึงเดือน แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
12 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย.2563 ถึงเดือน มิ.ย.2563 14/08/2563 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย.2563 ถึงเดือน แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศที่ 2 ระหว่าง เดือน ม.ค.2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 03/04/2563 - แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
14 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง เดือน ม.ค.2563 ถึงเดือน มี.ค. 2563 02/04/2563 - แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
15 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2562 ถึงเดือน ธ.ค. 2562 02/01/2563 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 16 รายการ