f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
Chonburi Highway 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางถนนและรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต(Eastern Economic Corridor : EEC)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 01/12/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3127 ตอนควบคุม 0100 ตอน มาบโป่ง - หัวไผ่ ระหว่าง กม.2+500 - กม.4+503 ปริมาณงาน 40,661 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 01/12/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3127 ตอนควบคุม 0100 ตอน มาบโป่ง - หัวไผ่ ระหว่าง กม.2+500 - กม.4+503 ปริมาณงาน 40,661 ตร.ม. เปลี่ยนแปลงแผน
3 01/12/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านสวน - หนองรี ระหว่าง กม.1+875 - กม.3+645 ปริมาณงาน 33,963 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 01/12/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0201 ตอน หนองปรือ - เนินโมก ระหว่าง กม.69+500 - กม.69+698 , กม.70+800 - กม.72+265 ปริมาณงาน 38,249 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 01/12/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3284 ตอนควบคุม 0100 ตอน เนินหลังเต่า - หนองเสม็ด ระหว่าง กม.0+500 - กม.1+748 ปริมาณงาน 13,730 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 01/12/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 34 ตอนควบคุม 0300 ตอน บางปะกง - หนองไม้แดง ตอน 1 ระหว่าง กม.57+255 - กม.58+855 RT ปริมาณงาน 34,340 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 01/12/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3289 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองชาก - เนินโมก ระหว่าง กม.1+060 - กม.1+940 ปริมาณงาน 18,480 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 01/12/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3401 ตอนควบคุม 0100 ตอน เนินโมก - ทับร้าง ตอน 1 ระหว่าง กม.2+500 - กม.20+915 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 244 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 01/12/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3340 ตอนควบคุม 0100 ตอน หนองเสม็ด - บ่อทอง ตอน 2 ระหว่าง กม.10+400 - กม.12+920 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 73 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 01/12/2564 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ้างเหมาทำการงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 331 ตอนควบคุม 0202 ตอน เนินโมก - แปลงยาว ตอน 1 ระหว่าง กม.76+400 - กม.106+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 109 รายการ