f
title
แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1
Chonburi Highway 1
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวงสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางถนนและรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกในอนาคต(Eastern Economic Corridor : EEC)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ้างเหมางานตีเส้นจราจร OPTICAL SPEED BAR ทางหลวงหมายเลข 349 03/12/2564 310,089.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 03/12/2564 13,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ้างเหมาตีเส้นชะลอความเร็ว และเส้นทางคนข้ามแบบทางม้าลาย ทางหลวงหมายเลข 315 02/12/2564 276,721.68 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 01/12/2564 29,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ้างเหมาทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร โดยรถดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 315 01/12/2564 474,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 01/12/2564 46,515.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าแสงสว่างชำรุด ทางหลวงหมายเลข 3245 30/11/2564 99,510.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 30/11/2564 112,962.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 จ้างเหมาติดตั้งป้ายหลัก กม. ย่อย ทางหลวงหมายเลข 349 และทางหลวงหมายเลข 3289 25/11/2564 324,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 25/11/2564 176,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 25/11/2564 288,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ 25/11/2564 171,438.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 24/11/2564 31,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อแอสฟัลต์คอนกรีต 24/11/2564 84,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 24/11/2564 10,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,373 รายการ