f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 3377 (แยกเขาดิน) และจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 3162 (แยกประแสร์)

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 3377 (แยกเขาดิน) และจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 3162 (แยกประแสร์) วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
title
ประกาศปิดช่องจราจร ทล.36

??#ประกาศปิดช่องจราจร ทล.36??สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง ดำเนินการจ้างงานบำรุงรักษาและปรับปรุงสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (Virtual Weigh Station) สถานีตรวจสอบน้ำหนักระยอง (ขาเข้า) โดยบริษัท อินเตอร์แมคเทค จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ จะดำเนินการติดตั้ง Sensor (Single load cell) และจะปิดการจราจรบริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักลูกข่าย (VWS) สถานีตรวจสอบน้ำหนักระยอง (ขาเข้า) จ.ระยอง ในทางหลวงหมายเลข 36 (เลน 2) ตอน มะขามคู่ - มาบข่า ช่วงระหว่าง กม.26+000 - กม.26+100 ด้านซ้ายทาง ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวก ต้องขออภัย ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง ป้ายเสริมจากโครงการ และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ เพื่อประโยชน์ต่อการเดินทาง#แขวงทางหลวงระยอง#กรมทางหลวง#สายด่วนกรมทางหลวง1586
title
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) ฯ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 3377 (แยกเขาดิน) และจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 3162 (แยกประแสร์)

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 3377 (แยกเขาดิน) และจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3 กับทางหลวงหมายเลข 3162 (แยกประแสร์) วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง