แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
1 13/09/2566 วันพุธที่ 13 กันยายน 2666 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 8 (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงระยอง
2 12/08/2566 วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณพิธี สนามสวนศรีเมือง จังหวัดระยอง
3 04/08/2566 วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 จัด?กิจกรรม?วัน?ทำความสะอาด?ใหญ่? (Big Cleaning Day)? ประจำ?ปี? 2566
4 28/07/2566 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5 25/07/2566 ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
6 18/07/2566 ร่วมพิธีเปิดและรับฟังการสัมมนาวิชาการ พร้อมจัดบูธร้านกาแฟ ในโครงการชะลอสมองเสื่อมในวัยชรา ชีวายืนยาว (Community Thapma CAFE for Dementia)
7 18/07/2566 ให้การต้อนรับ นายธงชัย พงษ์วิชัย ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางน้ำ และคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม (นบส.คค.)” รุ่นที่ 5
8 14/07/2566 ตรวจคัดกรองในโครงการดูแลสุขภาพผู้ประกันตนเชิงรุกในสถานประกอบการ และฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง
9 29/06/2566 คณะทำงานโครงการ SMART ER Fund (ERF) เยี่ยมชม และรับฟังปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงาน งานเงินทุนหมุนเวียนฯ ของแขวงทางหลวงระยอง
10 29/06/2566 อัญเชิญพระวิษณุกรรมขึ้นประดิษฐาน ณ แท่นประทับบริเวณหน้าสำนักงานแขวงทางหลวงระยอง
11 22/06/2566 รับการประเมินจาก คณะอนุกรรมการประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัย ประจำภาค ปี 2566 กลุ่มที่ 3 (ภาคกลาง) ณ สำนักงานหมวดทางหลวงปลวกแดง
12 03/06/2566 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง
13 01/06/2566 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ พระอุโบสถ วัดป่าประดู่ พระอารามหลวง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
14 18/05/2566 เจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟสัญจร ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดระยอง
15 12/05/2566 ตรวจคัดกรองสุขภาพ ประจำปี 2566