f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
16 23/10/2563 ร่วมพิธีวางพวงมาลาฯ วันปิยมหาราช 23 ต.ค. 63
17 16/10/2563 กิจกรรมจิตอาสาฯ “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจ” 16 ต.ค. 63
18 14/10/2563 ตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563 14 ต.ค. 63
19 13/10/2563 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฯ พิธีวางพวงมาลาฯ วันสวรรคต ร.9 13 ต.ค. 63
20 28/09/2563 วันพระราชทานธงชาติไทย 28 ก.ย. 63
21 15/09/2563 ตรวจสภาพควันและเสียงฯ เครื่องจักร/ยานพาหนะ 15 ก.ย. 63
22 27/08/2563 กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 27 ส.ค. 63
23 27/08/2563 ประชุมฯ โครงการฯ แก้ปัญหาจราจร ทล.3 27 ส.ค. 63
24 24/08/2563 อทล. ตรวจเยี่ยมแขวงฯ ระยอง 24 ส.ค. 63
25 12/08/2563 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรฯ 12 ส.ค. 63
26 12/08/2563 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฯ และพิธีลงนามฯ วันแม่ 12 ส.ค. 63
27 05/08/2563 กิจกรรม 5 ส 5 ส.ค. 2563
28 28/07/2563 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มฯ 28 ก.ค. 2563
29 28/07/2563 ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หน้าวัดคีรีภาวนาราม
30 28/07/2563 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฯ ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง 28 ก.ค. 2563