f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
31 01/07/2563 ประชุมฯ ครั้งที่ 6/2563
32 21/05/2563 จัดระเบียบร้านค้าแผงลอย รถขายของริมทางหลวง ทล.344 21 พ.ค. 63
33 19/05/2563 การมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.3578 18-19 พ.ค. 63
34 18/05/2563 ตู้ปันสุข
35 30/04/2563 ตรวจสอบงานขูดไสผิวจราจร 30 เม.ย. 63
36 27/04/2563 ตรวจสอบข้อร้องเรียน กรณีน้ำท่วม ทล.36 และ ทล.3376
37 15/04/2563 รส.ทล.14 และ วบ.ทล.14 สำรวจพื้นที่แขวงฯ ระยอง 15 เม.ย. 63
38 03/04/2563 เซ็นทรัลฯ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในสำนักงานฯ แขวง 3 เม.ย. 63
39 03/04/2563 ม.วังจันทร์ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณศาลาทางหลวง 3 เม.ย. 63
40 27/03/2563 ร่วมทำความสะอาดฯ ศาลากลางจังหวัดระยอง 27 มี.ค. 2563
41 19/03/2563 ประชุมการมีส่วนร่วมฯ สาย 3471 ณ วัดหนองพะวา
42 19/02/2563 ม.บ้านฉาง ร่วมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน
43 07/02/2563 ประชุมการมีส่วนร่วมฯ ทล.3 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด 7 ก.พ. 63
44 06/02/2563 ร่วมกับขนส่งจังหวัดระยอง ตรวจสภาพยานพาหนะของแขวงฯ 6 ก.พ. 63
45 15/01/2563 ม.วังจันทร์ ร่วมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ ณ รร.บ้านชุมแสง