f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
76 05/08/2562 กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ปี 2562 5 ส.ค. 62
77 01/08/2562 จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการจราจร นักเรียน รร.วัดโขดหินฯ 1 ส.ค. 62
78 28/07/2562 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยฯ 28? ก.ค. 2562?
79 28/07/2562 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรฯ ลงนามถวายพระพรฯ และถวายสัตย์ฯ ณ สวนศรีเมือง 28 ก.ค. 62
80 24/07/2562 โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ฯ" ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก 24 ก.ค. 62
81 24/07/2562 ดำเนินการรื้อถอน ทำลาย ขนย้ายสิ่งปลูกสร้างฯ ทางหลวงหมายเลข 3139
82 22/07/2562 ถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี 22 ก.ค. 62
83 20/07/2562 "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" 20 ก.ค. 62
84 15/07/2562 จัดระเบียบร้านค้า สาย 36 15 ก.ค. 62
85 09/07/2562 หมวดทางหลวงเชิงเนิน รับการตรวจประเมินฯ ประจำภาค 9 ก.ค. 62
86 19/06/2562 โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ฯ" ณ เทศบาลตำบลพลา 19 มิ.ย. 62
87 15/05/2562 โครงการบำบัดทุกข์ฯ ณ รร.บ้านชงโค 15 พ.ค. 2562
88 10/05/2562 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ สวนรัชมังคลาภิเษก 10 พ.ค. 62
89 04/05/2562 เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
90 24/04/2562 ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ฯ ณ วัดกระแสร์คูหาสวรรค์ 24 เม.ย. 62