f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
106 07/02/2562 ร่วมกิจกรรม เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ 7 ก.พ. 62
107 21/01/2562 แขวงฯ ระยอง ร่วมรับการตรวจเยี่ยม จากท่าน รทด. ณ สทล.14
108 18/01/2562 พิธีเปิดอาคารสำนักงานแขวงทางหลวงระยอง (หลังใหม่) 18 ม.ค. 2562
109 18/01/2562 มอบของตรวจเยี่ยมให้เจ้าหน้าที่หมวดฯ 18 ม.ค. 2562
110 18/01/2562 พิธีทำบุญเปิดอาคารสำนักงานแขวงฯ หลังใหม่ 18 ม.ค. 2562
111 16/01/2562 ร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ฯ ณ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 16 ม.ค. 62
112 08/01/2562 ทำความสะอาดชายหาดสวนสน 8 ม.ค. 62
113 28/12/2561 นายวราวุธ เล็กวิเชียร รส.ทล.14 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจฯ
114 28/12/2561 มอบเงินสวัสดิการทุนการศึกษาฯ ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ 28 ธ.ค. 61
115 28/12/2561 ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ ณ บ. เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอนไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จก.
116 27/12/2561 ปิดจุดกลับรถช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
117 27/12/2561 รับการตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมฯ ณ บริษัท คูโบต้าระยอง จำกัด
118 27/12/2561 เปิดโครงการจุดบริการประชาชนฯ ณ บริเวณถนนทับมา
119 27/12/2561 ร่วมเปิดศูนย์ฯ กับแขวงฯ ชลบุรีที่ 2 และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
120 27/12/2561 เปิดศูนย์เทศกาลปีใหม่ 2562 ณ หมวดทางหลวงเชิงเนิน