f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข้อมูลภาพกิจกรรม
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพตัวอย่างกิจกรรม หัวข้อภาพกิจกรรม
121 27/12/2561 เปิดศูนย์เทศกาลปีใหม่ 2562 ณ หมวดทางหลวงเชิงเนิน
122 26/12/2561 ร่วมพิธีเปิดจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะฯ ณ บริษัท คูโบต้าระยอง จำกัด
123 26/12/2561 แนะนำเส้นทางเลี่ยงช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ทาง QR code
124 26/12/2561 โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ" ณ สนามกีฬา ซ.8 19 ธ.ค. 61
125 26/12/2561 ติดป้ายรณรงค์ “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” บริเวณหน้าสำนักงานฯ
126 26/12/2561 ติดป้ายรณรงค์ “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” ข้างรถบริการ
127 26/12/2561 พิธีทำ?บุญ?ตักบาตร? วัน?ปิยมหาราช? 23? ต.ค.? 61?
128 26/12/2561 ประเมินผลงานแขวงฯ? 18? ต.ค.? 61
129 26/12/2561 กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9
130 26/12/2561 กิจกรรมทำบุญตักบาตรฯ และกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ? ใน?หลวง? ร.9?เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต
131 26/12/2561 ตั้งด่านตรวจสอบน้ำหนักบรรทุกฯ 11 ต.ค. 61
132 24/12/2561 ตั้งด่านตรวจสอบน้ำหนักบรรทุกฯ สายเลี่ยงเมืองแกลง 9 ต.ค. 61
133 09/12/2561 ร่วมกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ณ ศูนย์?ราชการจังหวัดระยอง 9 ธ.ค. 61
134 05/12/2561 ร่วมกิจกรรมวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561
135 05/12/2561 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ฯ 5 ธันวาคม 2561