f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ร่วมพิธีวางพวงมาลาฯ วันปิยมหาราช 23 ต.ค. 63
ลงวันที่ 23/10/2563

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายรุ่งโรจน์ สถิตย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง มอบหมายให้ นางสาวน้ำฝน ใจณรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป นำข้าราชการเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง จังหวัดระยอง
#แขวงทางหลวงระยอง
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586


'