f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ประชุมแขวงฯ ครั้งที่ 1/2564 5 พ.ย. 63
ลงวันที่ 05/11/2563

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายรุ่งโรจน์ สถิตย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง เป็นประธานการประชุม
รองผู้อำนวยการ หัวหน้าหมวดทางหลวง และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงระยอง
#แขวงทางหลวงระยอง
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586


'