f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ร่วมโครงการฯ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ครั้งที่ 1 18 พ.ย. 63
ลงวันที่ 18/11/2563

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นายรุ่งโรจน์ สถิตย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง มอบหมายให้ นายอิศรินทร์ อรุณสวัสดิ์ หัวหน้าหมวดทางหลวงเชิงเนิน นำเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุข ให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลน้ำคอก อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
#แขวงทางหลวงระยอง
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586


'