f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 7 ธ.ค. 63
ลงวันที่ 07/12/2563

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายรุ่งโรจน์ สถิตย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง มอบหมายให้ นายบดินทร์ รุ่งรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ 5 ธันวาคม 2563
ณ บริเวณสำนักงานแขวงทางหลวงระยอง
#แขวงทางหลวงระยอง
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586


'