f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
มอบทุนฯ อื่นๆ และอาหารกลางวันนักเรียน รร.บ้านหมอมุ่ย 9 ธ.ค. 63
ลงวันที่ 09/12/2563

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. แขวงทางหลวงระยองจัดโครงการ “แขวงฯ ระยอง อิ่มท้อง กับ น้องๆ โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย” โดยมอบทุนการศึกษา ข้าวสาร น้ำดื่ม เครื่องปรุงรส ถุงเท้า และสนับสนุนเงินทาสีรั้ว พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหมอมุ่ย ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
#แขวงทางหลวงระยอง
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586


'