f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ" ณ อบต.หนองไร่ 16 ธ.ค. 63
ลงวันที่ 16/12/2563

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายรุ่งโรจน์ สถิตย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง มอบหมายให้ นายนรารัตน์ ใหมอ่อน หัวหน้าหมวดทางหลวงปลวกแดง และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุข ให้ประชาชน” จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
#แขวงทางหลวงระยอง
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586


'