f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
เปิดศูนย์ฯ เทศกาลปีใหม่ 2564 ณเซ็นทรัลพลาซา ระยอง 25 ธ.ค. 63
ลงวันที่ 25/12/2563

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายรุ่งโรจน์ สถิตย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง มอบหมายให้ นายวรพงษ์ มีวัตร รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ นายสุรพงษ์ ลำพุทธา หัวหน้าหมวดทางหลวงทับมา นายอิศรินทร์ อรุณสวัสดิ์ หัวหน้าหมวดทางหลวงเชิงเนิน และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จังหวัดระยอง พ.ศ.2564 และการจัดงาน “วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ” พ.ศ.2563 ณ บริเวณหน้าศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา ระยอง
#แขวงทางหลวงระยอง
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง


'