f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ปิดจุดกลับรถช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 29 ธ.ค. 63
ลงวันที่ 29/12/2563

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 แขวงทางหลวงระยอง ดำเนินการปิดจุดกลับรถในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
#แขวงทางหลวงระยอง
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586


'