แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
การมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.3145 8 ก.พ. 64
ลงวันที่ 08/02/2564

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. แขวงทางหลวงระยอง ดำเนินการการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3145 ตอน ท่าเรือแกลง - แหลมแม่พิมพ์ กม.175+85 - กม.18+321 โดยการแจกเอกสารแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการฯ ให้ประชาชนได้รับทราบ
#แขวงทางหลวงระยอง
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586


'