แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ฯ ชายหาดแหลมเจริญฯ 18 มี.ค.64
ลงวันที่ 18/03/2564

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายรุ่งโรจน์ สถิตย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง ร่วมพิธีเปิดและนำเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดชายหาดแหลมเจริญ-หาดแสงจันทร์-หาดสุชาดา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
#แขวงทางหลวงระยอง
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586


'