f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 เพื่อบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณหน้าหมวดทางหลวงทับมา
ลงวันที่ 27/12/2565
วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ เชาวน์เสฏฐกุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับตำรวจทางหลวง มูลนิธิกู้ภัยสว่างพรกุศล จังหวัดระยอง เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 เพื่อบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณหน้าหมวดทางหลวงทับมา ในทางหลวงหมายเลข 36 ตอน มาบข่า - ทับมา ที่ กม.43+300

'