แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ร่วมพิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะ พระบรมรูปจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2565 ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ลงวันที่ 28/12/2565
วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 07.30 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงระยอง ร่วมพิธีบวงสรวงและถวายราชสักการะ พระบรมรูปจำลองสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2565 ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดลุ่ม พระอารามหลวง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
#แขวงทางหลวงระยอง
#กรมทางหลวง?
#สายด่วนกรมทางหลวง1586

'