f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
เปิดศูนย์ฯ เทศกาลปีใหม่ 2563 หน้าหมวดฯ เชิงเนิน 26 ธ.ค. 62
ลงวันที่ 26/12/2562

นายรุ่งโรจน์ สถิตย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับตำรวจทางหลวง มูลนิธิกู้ภัยสว่างพรกุศลจังหวัดระยอง เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณหน้าหมวดทางหลวงเชิงเนิน ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง-กะเฉด ที่ กม.222+536 #แขวงทางหลวงระยอง #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586

นายรุ่งโรจน์ สถิตย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับตำรวจทางหลวง มูลนิธิกู้ภัยสว่างพรกุศลจังหวัดระยอง เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณหน้าหมวดทางหลวงเชิงเนิน ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง-กะเฉด ที่ กม.222+536 #แขวงทางหลวงระยอง #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586
นายรุ่งโรจน์ สถิตย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับตำรวจทางหลวง มูลนิธิกู้ภัยสว่างพรกุศลจังหวัดระยอง เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณหน้าหมวดทางหลวงเชิงเนิน ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง-กะเฉด ที่ กม.222+536 #แขวงทางหลวงระยอง #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586
นายรุ่งโรจน์ สถิตย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับตำรวจทางหลวง มูลนิธิกู้ภัยสว่างพรกุศลจังหวัดระยอง เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณหน้าหมวดทางหลวงเชิงเนิน ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง-กะเฉด ที่ กม.222+536 #แขวงทางหลวงระยอง #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586
นายรุ่งโรจน์ สถิตย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับตำรวจทางหลวง มูลนิธิกู้ภัยสว่างพรกุศลจังหวัดระยอง เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณหน้าหมวดทางหลวงเชิงเนิน ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง-กะเฉด ที่ กม.222+536 #แขวงทางหลวงระยอง #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586
นายรุ่งโรจน์ สถิตย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับตำรวจทางหลวง มูลนิธิกู้ภัยสว่างพรกุศลจังหวัดระยอง เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณหน้าหมวดทางหลวงเชิงเนิน ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง-กะเฉด ที่ กม.222+536 #แขวงทางหลวงระยอง #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586
นายรุ่งโรจน์ สถิตย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับตำรวจทางหลวง มูลนิธิกู้ภัยสว่างพรกุศลจังหวัดระยอง เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณหน้าหมวดทางหลวงเชิงเนิน ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง-กะเฉด ที่ กม.222+536 #แขวงทางหลวงระยอง #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586
นายรุ่งโรจน์ สถิตย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับตำรวจทางหลวง มูลนิธิกู้ภัยสว่างพรกุศลจังหวัดระยอง เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณหน้าหมวดทางหลวงเชิงเนิน ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง-กะเฉด ที่ กม.222+536 #แขวงทางหลวงระยอง #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586
นายรุ่งโรจน์ สถิตย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับตำรวจทางหลวง มูลนิธิกู้ภัยสว่างพรกุศลจังหวัดระยอง เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณหน้าหมวดทางหลวงเชิงเนิน ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง-กะเฉด ที่ กม.222+536 #แขวงทางหลวงระยอง #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586
นายรุ่งโรจน์ สถิตย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระยอง นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกับตำรวจทางหลวง มูลนิธิกู้ภัยสว่างพรกุศลจังหวัดระยอง เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณหน้าหมวดทางหลวงเชิงเนิน ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอน ระยอง-กะเฉด ที่ กม.222+536 #แขวงทางหลวงระยอง #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586

'