แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
สรุปเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน
ลงวันที่ 02/06/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
สรุปเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน มกราคม 2564 53 ดาวน์โหลด
สรุปเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 49 ดาวน์โหลด
สรุปเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน มีนาคม 2564 45 ดาวน์โหลด
สรุปเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน เมษายน 2564 54 ดาวน์โหลด
สรุปเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 9 ดาวน์โหลด
สรุปเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 0 ดาวน์โหลด
สรุปเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน กันยายน 2564 4 ดาวน์โหลด
สรุปเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 19 ดาวน์โหลด
สรุปเรื่องร้องเรียน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 17 ดาวน์โหลด

'