f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 36 ตอนทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว-แยกหนองบอน ตอน 2
ลงวันที่ 10/04/2562

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 36 สาย กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกขนำไร่และแยกหนองบอน)

ตอน ทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว - แยกหนองบอน ตอน 2

โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒน์ เป็นผู้รับจ้าง

#ผู้ควบคุมงาน นายทวีศักดิ์ เจียมรัตโนภาส  เบอร์โทรศัพท์ 08 4446 4011

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 36 สาย กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกขนำไร่และแยกหนองบอน)
ตอน ทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว - แยกหนองบอน ตอน 2
โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒน์ เป็นผู้รับจ้าง
#ผู้ควบคุมงาน นายทวีศักดิ์ เจียมรัตโนภาส  เบอร์โทรศัพท์ 08 4446 4011
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 36 สาย กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกขนำไร่และแยกหนองบอน)
ตอน ทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว - แยกหนองบอน ตอน 2
โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทพิพัฒน์ เป็นผู้รับจ้าง
#ผู้ควบคุมงาน นายทวีศักดิ์ เจียมรัตโนภาส  เบอร์โทรศัพท์ 08 4446 4011

'