f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 36 ตอนทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว-แยกหนองบอน ตอน 1
ลงวันที่ 10/04/2562

แจ้งการเบี่ยงการจราจรของโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 36 สายกระทิงลาย - ระยอง

(รวมสะพานข้ามแยกขนำไร่ และแยกหนองบอน) ตอน ทางแยกต่างระดับเขาไม้แก้ว - แยกหนองบอน ตอน 1

โดยมี บริษัท เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้าง

#ผู้ควบคุมงาน นายศรชัย ทองปลิว  เบอร์โทรศัพท์ 08 6259 0054

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
แผนผังการเบี่ยงการจราจรระหว่างกม.20+200 - กม.22+300 ด้านขวาทาง เริ่มเบี่ยงการจราจรประมาณวันที่ 15 ก.ค. 2562 114 ดาวน์โหลด
แผนผังการเบี่ยงการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 73 ดาวน์โหลด
แผนผังการเบี่ยงการจราจร เริ่มเบี่ยงการจราจรประมาณวันที่ 10 ก.พ. 2563 83 ดาวน์โหลด
แผนผังการเบี่ยงการจราจร เริ่มเบี่ยงการจราจรประมาณวันที่ 12 มี.ค. 2563 65 ดาวน์โหลด

'