f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 36 ตอนแยกหนองบอน-แยกบ้านแลง ตอน 1
ลงวันที่ 10/04/2562

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 36 สาย กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯระยอง 3 แยกทับมาและแยกบ้านดอน)

ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 1

โดยมี บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด เป็นผู้รับจ้าง

#ผู้ควบคุมงาน นายพูนศักดิ์ สิริสมบูณณ์  เบอร์โทรศัพท์ 08 2596 6696 , 08 7730 6771

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 36 สาย กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯระยอง 3 แยกทับมาและแยกบ้านดอน)
ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 1
โดยมี บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด เป็นผู้รับจ้าง
#ผู้ควบคุมงาน นายพูนศักดิ์ สิริสมบูณณ์  เบอร์โทรศัพท์ 08 2596 6696 , 08 7730 6771
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 36 สาย กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯระยอง 3 แยกทับมาและแยกบ้านดอน)
ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 1
โดยมี บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด เป็นผู้รับจ้าง
#ผู้ควบคุมงาน นายพูนศักดิ์ สิริสมบูณณ์  เบอร์โทรศัพท์ 08 2596 6696 , 08 7730 6771
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 36 สาย กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯระยอง 3 แยกทับมาและแยกบ้านดอน)
ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 1
โดยมี บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด เป็นผู้รับจ้าง
#ผู้ควบคุมงาน นายพูนศักดิ์ สิริสมบูณณ์  เบอร์โทรศัพท์ 08 2596 6696 , 08 7730 6771
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 36 สาย กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯระยอง 3 แยกทับมาและแยกบ้านดอน)
ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 1
โดยมี บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด เป็นผู้รับจ้าง
#ผู้ควบคุมงาน นายพูนศักดิ์ สิริสมบูณณ์  เบอร์โทรศัพท์ 08 2596 6696 , 08 7730 6771
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 36 สาย กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯระยอง 3 แยกทับมาและแยกบ้านดอน)
ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 1
โดยมี บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด เป็นผู้รับจ้าง
#ผู้ควบคุมงาน นายพูนศักดิ์ สิริสมบูณณ์  เบอร์โทรศัพท์ 08 2596 6696 , 08 7730 6771
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 36 สาย กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯระยอง 3 แยกทับมาและแยกบ้านดอน)
ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 1
โดยมี บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด เป็นผู้รับจ้าง
#ผู้ควบคุมงาน นายพูนศักดิ์ สิริสมบูณณ์  เบอร์โทรศัพท์ 08 2596 6696 , 08 7730 6771
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 36 สาย กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯระยอง 3 แยกทับมาและแยกบ้านดอน)
ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 1
โดยมี บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด เป็นผู้รับจ้าง
#ผู้ควบคุมงาน นายพูนศักดิ์ สิริสมบูณณ์  เบอร์โทรศัพท์ 08 2596 6696 , 08 7730 6771
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 36 สาย กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯระยอง 3 แยกทับมาและแยกบ้านดอน)
ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 1
โดยมี บริษัท เทิดไท แอนด์ โค จำกัด เป็นผู้รับจ้าง
#ผู้ควบคุมงาน นายพูนศักดิ์ สิริสมบูณณ์  เบอร์โทรศัพท์ 08 2596 6696 , 08 7730 6771

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รูปแบบการจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต กม.33+900 - กม.35+600 RT 78 ดาวน์โหลด
รูปแบบการจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต กม.33+900 - กม.35+600 RT 37 ดาวน์โหลด
การเบี่ยงการจราจรเพื่อก่อสร้างถนน ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2562 30 ดาวน์โหลด
การเบี่ยงการจราจรเพื่อก่อสร้างถนน กม.39+600 ถึงกม.42+500 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 92 ดาวน์โหลด
การเบี่ยงการจราจรเพื่อก่อสร้างถนน กม.35+400 - กม.37+800 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2563 15 ดาวน์โหลด

'