f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 36 ตอนแยกหนองบอน-แยกบ้านแลง ตอน 2
ลงวันที่ 10/04/2562

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 36 สาย กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯระยอง 3 แยกทับมาและแยกบ้านดอน)

ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 2

โดยมี บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด เป็นผู้รับจ้าง

#ผู้ควบคุมงาน นายเรวัติ วิมลสุข  เบอร์โทรศัพท์ 08 1790 7298 , 06 2861 1722

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 36 สาย กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯระยอง 3 แยกทับมาและแยกบ้านดอน)
ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 2
โดยมี บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด เป็นผู้รับจ้าง
#ผู้ควบคุมงาน นายเรวัติ วิมลสุข  เบอร์โทรศัพท์ 08 1790 7298 , 06 2861 1722
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 36 สาย กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯระยอง 3 แยกทับมาและแยกบ้านดอน)
ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 2
โดยมี บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด เป็นผู้รับจ้าง
#ผู้ควบคุมงาน นายเรวัติ วิมลสุข  เบอร์โทรศัพท์ 08 1790 7298 , 06 2861 1722
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 36 สาย กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯระยอง 3 แยกทับมาและแยกบ้านดอน)
ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 2
โดยมี บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด เป็นผู้รับจ้าง
#ผู้ควบคุมงาน นายเรวัติ วิมลสุข  เบอร์โทรศัพท์ 08 1790 7298 , 06 2861 1722
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 36 สาย กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯระยอง 3 แยกทับมาและแยกบ้านดอน)
ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 2
โดยมี บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด เป็นผู้รับจ้าง
#ผู้ควบคุมงาน นายเรวัติ วิมลสุข  เบอร์โทรศัพท์ 08 1790 7298 , 06 2861 1722
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 36 สาย กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯระยอง 3 แยกทับมาและแยกบ้านดอน)
ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 2
โดยมี บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด เป็นผู้รับจ้าง
#ผู้ควบคุมงาน นายเรวัติ วิมลสุข  เบอร์โทรศัพท์ 08 1790 7298 , 06 2861 1722
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 36 สาย กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯระยอง 3 แยกทับมาและแยกบ้านดอน)
ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 2
โดยมี บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด เป็นผู้รับจ้าง
#ผู้ควบคุมงาน นายเรวัติ วิมลสุข  เบอร์โทรศัพท์ 08 1790 7298 , 06 2861 1722
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 36 สาย กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯระยอง 3 แยกทับมาและแยกบ้านดอน)
ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 2
โดยมี บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด เป็นผู้รับจ้าง
#ผู้ควบคุมงาน นายเรวัติ วิมลสุข  เบอร์โทรศัพท์ 08 1790 7298 , 06 2861 1722

'