f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
โครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 363 สาย ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมทางลอดแยกเนินสำลี (ลอดถนนสุขุมวิท)
ลงวันที่ 29/04/2562

โครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 363 สาย ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมทางลอดแยกเนินสำลี (ลอดถนนสุขุมวิท)

เริ่มต้นสัญญาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 มีนาคม 2563 ระยะเวลาทำการ 780 วัน

 

โดยมี บริษัท นภาก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง

#ผู้ควบคุมงาน นายทินกร ศรีคร่ำ  เบอร์โทรศัพท์ 09 2276 8683

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
แผนการจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้างของโครงการฯ 21 - 27 กันยายน 2563 48 ดาวน์โหลด
แผนการจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้างของโครงการฯ 28 กันยายน - 4 ตุลาคม 2563 31 ดาวน์โหลด
แผนการจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้างของโครงการฯ 5 - 11 ตุลาคม 2563 25 ดาวน์โหลด
แผนการจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้างของโครงการฯ 12 - 18 ตุลาคม 2563 81 ดาวน์โหลด

'