f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
โครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 363 สาย ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมทางลอดแยกเนินสำลี (ลอดถนนสุขุมวิท)
ลงวันที่ 29/04/2562

โครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 363 สาย ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมทางลอดแยกเนินสำลี (ลอดถนนสุขุมวิท)

เริ่มต้นสัญญาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 มีนาคม 2563 ระยะเวลาทำการ 780 วัน

 

โดยมี บริษัท นภาก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง

#ผู้ควบคุมงาน นายทินกร ศรีคร่ำ  เบอร์โทรศัพท์ 09 2276 8683

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
แผนการจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้างของโครงการฯ 27 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2563 26 ดาวน์โหลด
แผนการจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้างของโครงการฯ 4 - 10 พฤษภาคม 2563 22 ดาวน์โหลด
แผนการจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้างของโครงการฯ 11 - 17 พฤษภาคม 2563 9 ดาวน์โหลด
แผนการจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้างของโครงการฯ 18 - 24 พฤษภาคม 2563 8 ดาวน์โหลด
แผนการจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้างของโครงการฯ 25 - 31 พฤษภาคม 2563 9 ดาวน์โหลด
แผนการจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้างของโครงการฯ 1 - 7 มิถุนายน 2563 4 ดาวน์โหลด
แผนการจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้างของโครงการฯ 8 - 14 มิถุนายน 2563 2 ดาวน์โหลด
แผนการจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้างของโครงการฯ 15 - 21 มิถุนายน 2563 2 ดาวน์โหลด

'