f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
โครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 363 สาย ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมทางลอดแยกเนินสำลี (ลอดถนนสุขุมวิท)
ลงวันที่ 29/04/2562

โครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 363 สาย ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมทางลอดแยกเนินสำลี (ลอดถนนสุขุมวิท)

เริ่มต้นสัญญาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 มีนาคม 2563 ระยะเวลาทำการ 780 วัน

 

โดยมี บริษัท นภาก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง

#ผู้ควบคุมงาน นายทินกร ศรีคร่ำ  เบอร์โทรศัพท์ 09 2276 8683

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
แผนการจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้างของโครงการฯ 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 92 ดาวน์โหลด
แผนการจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้างของโครงการฯ 3 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 44 ดาวน์โหลด
แผนการจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้างของโครงการฯ 10 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 39 ดาวน์โหลด
แผนการจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้างของโครงการฯ 17 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 82 ดาวน์โหลด
แผนการจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้างของโครงการฯ 24 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 63 ดาวน์โหลด
แผนการจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้างของโครงการฯ 2 - 8 มีนาคม 2563 23 ดาวน์โหลด
แผนการจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้างของโครงการฯ 9 - 15 มีนาคม 2563 30 ดาวน์โหลด
แผนการจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้างของโครงการฯ 16 - 22 มีนาคม 2563 35 ดาวน์โหลด
แผนการจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้างของโครงการฯ 23 - 29 มีนาคม 2563 56 ดาวน์โหลด
90 ดาวน์โหลด

'