f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
โครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 363 สาย ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมทางลอดแยกเนินสำลี (ลอดถนนสุขุมวิท)
ลงวันที่ 29/04/2562

โครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 363 สาย ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พร้อมทางลอดแยกเนินสำลี (ลอดถนนสุขุมวิท)

เริ่มต้นสัญญาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 มีนาคม 2563 ระยะเวลาทำการ 780 วัน

 

โดยมี บริษัท นภาก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง

#ผู้ควบคุมงาน นายทินกร ศรีคร่ำ  เบอร์โทรศัพท์ 09 2276 8683

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
แผนการจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้างของโครงการฯ 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2563 76 ดาวน์โหลด
แผนการจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้างของโครงการฯ 3 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 35 ดาวน์โหลด
แผนการจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้างของโครงการฯ 10 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 32 ดาวน์โหลด
75 ดาวน์โหลด
57 ดาวน์โหลด
15 ดาวน์โหลด
20 ดาวน์โหลด
29 ดาวน์โหลด
46 ดาวน์โหลด
71 ดาวน์โหลด

'