แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ประวัติแขวงทางหลวงระยอง
ลงวันที่ 29/10/2561

แขวงทางหลวงระยอง 

เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2520 บนเนื้อที่ 15 ไร่ 3 งาน 77 ตารางวา 

ในท้องที่ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สำนักงานแขวงทางหลวงระยอง ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 3 ที่กม.219+000 ด้านซ้ายทาง


'