f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานจ้างเหมาทำการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 363 ตอนควบ 0100 ตอน ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระหว่าง กม.5+100 - กม.7+760 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/11/2563 - แขวงทางหลวงระยอง
17 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3191 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนิคมพัฒนา - อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ระหว่าง กม.22+490 - กม.23+892 ปริมาณงาน 30,850 ตร.ม. 22/12/2563 รย./eb/14/2564 แขวงทางหลวงระยอง
18 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 4 ระหว่าง กม.252+275 - กม.252+555 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/12/2563 รย./eb/9/2564 แขวงทางหลวงระยอง
19 จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ที่ กม.217+820 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/10/2563 426/64/4 แขวงทางหลวงระยอง
20 ขายทอดตลาด เครื่องจักรกลชำรุด งานเงินทุนฯจำนวน 1 รายการ 20/05/2563 รย.3/2563 แขวงทางหลวงระยอง
21 ขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหะนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่2) 24/04/2563 รย.2/2563 แขวงทางหลวงระยอง
22 ขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 1 รายการ 27/11/2562 รย.1/2563 แขวงทางหลวงระยอง
23 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 11 รายการ 26/07/2562 426/40/62/183 แขวงทางหลวงระยอง
24 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 26/03/2562 426/40/62/106 แขวงทางหลวงระยอง
25 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 09/01/2562 426/35/62/79 แขวงทางหลวงระยอง
26 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 17/12/2561 426/40/62/65 แขวงทางหลวงระยอง
27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบำรุงปกติตามโครงการงานจ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาน้อย - บ้านค่าย กม.14+000 - กม.47+569 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/12/2561 รย./eb./32/2562 แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 16 ถึง 27 จาก 27 รายการ