f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตรายบนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 6 ระหว่าง กม.255+660 - กม.256+248 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/11/2563 รย.18/2564 แขวงทางหลวงระยอง
32 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตรายบนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 7 ระหว่าง กม.256+902 - กม.257+430 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/11/2563 รย.19/2564 แขวงทางหลวงระยอง
33 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 5 ระหว่าง กม.253+462 - กม.253+930 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/11/2563 รย./eb/26/2564 แขวงทางหลวงระยอง
34 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 3 ระหว่าง กม.251+814 - กม.252+174 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/11/2563 รย./eb/24/2564 แขวงทางหลวงระยอง
35 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 16 ระหว่าง กม.270+828 - กม.271+285 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/11/2563 รย.14/2564 แขวงทางหลวงระยอง
36 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟสัญญาณจราจร) ทาง บนหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 19 ระหว่าง กม.275+676 - กม.275+677 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/11/2563 รย.16/2564 แขวงทางหลวงระยอง
37 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟสัญญาณจราจร) บนทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาคันทรง - บ้านค่าย ตอน 1 ระหว่าง กม. 14+542 - กม.14+543 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/11/2563 รย./eb./21/2564 แขวงทางหลวงระยอง
38 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง - กะเฉด ตอน 1 ระหว่าง กม.227+500 - กม.228+112 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/11/2563 รย.25/2564 แขวงทางหลวงระยอง
39 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0202 ตอน ยุบชงโค - แกลง ที่ กม.98+950 - กม.99+355 ปริมาณงาน 2 แห่ง 17/11/2563 รย./eb/20/2564 แขวงทางหลวงระยอง
40 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง - กะเฉด ตอน 2 ระหว่าง กม.228+422 - กม.228+854 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 รย.4/2564 แขวงทางหลวงระยอง
41 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟสัญญาณจราจร) ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ้านค่าย - ระยอง ตอน 3 ระหว่าง กม.56+104 - กม.56+105 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 รย.1/2564 แขวงทางหลวงระยอง
42 งานจ้างเหมาทำการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 363 ตอนควบ 0100 ตอน ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระหว่าง กม.5+100 - กม.7+760 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 - แขวงทางหลวงระยอง
43 งานจ้างเหมาทำการ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3191 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนิคมพัฒนา - อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ระหว่าง กม.21+880 - กม.22+490 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 รย.35/2564 แขวงทางหลวงระยอง
44 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาน้อย - บ้านค่าย ตอน 1 (ชื่อตอนเก่า) ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาคันทรง - เขาน้อย ตอน 1 (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.22+610 - กม.24+595 ปริมาณงาน 41,305 ตร.ม. 16/11/2563 รย.17/2564 แขวงทางหลวงระยอง
45 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3191 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนิคมพัฒนา - อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ระหว่าง กม.22+490 - กม.23+892 ปริมาณงาน 30,850 ตร.ม. 16/11/2563 รย./eb/14/2564 แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 31 ถึง 45 จาก 119 รายการ