f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 4 ระหว่าง กม.252+275 - กม.252+555 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/12/2563 รย.23/2564 แขวงทางหลวงระยอง
17 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 1 ระหว่าง กม.248+770 - กม.249+598 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/11/2563 รย.12/2564 แขวงทางหลวงระยอง
18 งานจ้างเหมาทำการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 363 ตอนควบ 0100 ตอน ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระหว่าง กม.5+100 - กม.7+760 ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/11/2563 รย.30/2564 แขวงทางหลวงระยอง
19 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 2 ระหว่าง กม.286+937 - กม.286+938 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/11/2563 รย./eb/38/2564 แขวงทางหลวงระยอง
20 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 1 ระหว่าง กม.281+463 - กม.281+464 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/11/2563 รย./eb/37/2564 แขวงทางหลวงระยอง
21 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด – นายายอาม ตอน 2 ระหว่าง กม.250+430 - กม.251+438 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/11/2563 // แขวงทางหลวงระยอง
22 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด – นายายอาม ตอน 2 ระหว่าง กม.250+430 - กม.251+438 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/11/2563 รย.11/2564 แขวงทางหลวงระยอง
23 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด – นายายอาม ตอน 1 ระหว่าง กม.280+014 - กม.282+007 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/11/2563 รย.20/2564 แขวงทางหลวงระยอง
24 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง – กะเฉด ตอน 3 ระหว่าง กม.231+066 – กม.232+074 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/11/2563 รย.15/2564 แขวงทางหลวงระยอง
25 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตรายบนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 8 ระหว่าง กม.257+430 – กม.258+336 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/11/2563 รย.26/2564 แขวงทางหลวงระยอง
26 จ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง - กะเฉด ตอน 4 ระหว่าง กม.231+844 - กม.232+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/11/2563 รย./eb/33/2564 แขวงทางหลวงระยอง
27 งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด-นายายอาม ตอน 1 ระหว่าง กม.278+090 - กม.281+457 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/11/2563 รย.24/2564 แขวงทางหลวงระยอง
28 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตรายบนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 15 ระหว่าง กม.269+818 - กม.270+384 และ กม.272+064 - กม. 272+513 ปริมาณงาน 2 แห่ง 23/11/2563 รย.13/2564 แขวงทางหลวงระยอง
29 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตรายบนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 6 ระหว่าง กม.255+660 - กม.256+248 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/11/2563 รย.18/2564 แขวงทางหลวงระยอง
30 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตรายบนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 7 ระหว่าง กม.256+902 - กม.257+430 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/11/2563 รย.19/2564 แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 16 ถึง 30 จาก 110 รายการ