f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0202 ตอน ยุบชงโค - แกลง ที่ กม.98+950 - กม.99+355 ปริมาณงาน 2 แห่ง 17/11/2563 รย./eb/20/2564 แขวงทางหลวงระยอง
32 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง - กะเฉด ตอน 2 ระหว่าง กม.228+422 - กม.228+854 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 รย.4/2564 แขวงทางหลวงระยอง
33 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟสัญญาณจราจร) ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0202 ตอน บ้านค่าย - ระยอง ตอน 3 ระหว่าง กม.56+104 - กม.56+105 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 รย.1/2564 แขวงทางหลวงระยอง
34 งานจ้างเหมาทำการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 363 ตอนควบ 0100 ตอน ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระหว่าง กม.5+100 - กม.7+760 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 - แขวงทางหลวงระยอง
35 งานจ้างเหมาทำการ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3191 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนิคมพัฒนา - อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ระหว่าง กม.21+880 - กม.22+490 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 รย.35/2564 แขวงทางหลวงระยอง
36 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาน้อย - บ้านค่าย ตอน 1 (ชื่อตอนเก่า) ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาคันทรง - เขาน้อย ตอน 1 (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.22+610 - กม.24+595 ปริมาณงาน 41,305 ตร.ม. 16/11/2563 รย.17/2564 แขวงทางหลวงระยอง
37 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3191 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนิคมพัฒนา - อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ระหว่าง กม.22+490 - กม.23+892 ปริมาณงาน 30,850 ตร.ม. 16/11/2563 รย./eb/14/2564 แขวงทางหลวงระยอง
38 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง - กะเฉด ตอน 5 ระหว่าง กม.246+421 - กม.247+037 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/11/2563 รย.2/2564 แขวงทางหลวงระยอง
39 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - ป่าเตียน ตอน 1 (ชื่อตอนเก่า) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 1 (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.271+490 - กม.272+170 ปริมาณง 13/11/2563 รย.34/2564 แขวงทางหลวงระยอง
40 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0601 ตอน ป่าเตียน - บ้านสิ้ว ตอน 2 (ชื่อตอนเก่า) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 2 (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.281+550 - กม.282+695 (RT) ปริมาณงาน 12,600 ตร.ม. 13/11/2563 รย.3/2564 แขวงทางหลวงระยอง
41 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง - กะเฉด ตอน 2 ระหว่าง กม.237+850-กม.238+550 ปริมาณงาน 16,620 ตร.ม. 13/11/2563 รย.29/2564 แขวงทางหลวงระยอง
42 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 4 ระหว่าง กม.252+275 - กม.252+555 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/11/2563 รย./eb/9/2564 แขวงทางหลวงระยอง
43 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง - กะเฉด ระหว่าง กม.227+757 - กม.229+530 ปริมาณงาน 40,205 ตร.ม. 11/11/2563 รย.10/2564 แขวงทางหลวงระยอง
44 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3145 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านเพ - ท่าเรือแกลง ระหว่าง กม.5+370 - กม.6+572 ปริมาณงาน 15,625 ตร.ม. 11/11/2563 รย.22/2564 แขวงทางหลวงระยอง
45 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง - กะเฉด ตอน 1 ระหว่าง กม.245+865 - กม.247+115 ปริมาณงาน 27,525 ตร.ม. 11/11/2563 รย.27/2564 แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 31 ถึง 45 จาก 104 รายการ