f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร) ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอนควบคุม 0100 ตอนอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - เขาน้อย ตอนที่ 4 ที่ กม.7+638,ที่ กม.9+135และ ที่ กม.10+316 ปริมาณงาน 3แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/03/2563 รย.9/2563 แขวงทางหลวงระยอง
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร) สาย3 ตอนควบคุม 0501,0503 ที่ กม.202+725 (สามแยกตลาดสี่ภาค) และที่กม.225+453 (สามแยกไออาร์พีซี) สาย 3191 ตอนควบคุม 0102 ที่ กม.22+246 (สี่แยกแม่น้ำคู้) ปริมาณงาน 3 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/03/2563 รย.12/2563 แขวงทางหลวงระยอง
93 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3145 ตอนควบคุม 0102 ตอนท่าเรือแกลง - แหลมแม่พิมพ์ ระหว่าง กม.24+370 - กม.26+155 ปริมาณงาน 33,150 ตร.ม. 10/03/2563 รย./eb/7/2563 แขวงทางหลวงระยอง
94 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3145 ตอนควบคุม 0102 ตอนท่าเรือแกลง - แหลมแม่พิมพ์ ระหว่าง กม.24+370 - กม.26+155 ปริมาณงาน 33,150 ตร.ม. 10/03/2563 รย.8/2563 แขวงทางหลวงระยอง
95 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0502 ตอนมาบตาพุด - ระยอง ตอน 1 ระหว่าง กม. 204+800 - กม.206+351 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/03/2563 รย.5/2563 แขวงทางหลวงระยอง
96 งานจ้างเหมาทำกิจกรรมโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน (งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 3648 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแกลง ช่วง กม.3ที่ 2+306 - 10+105 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง) ปริมาณงาน 122 ต้น 05/03/2563 รย.7/2563 แขวงทางหลวงระยอง
97 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างเก้บน้ำหนองปลาไหล - เขาน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.3+350 - กม.4+150 ปริมาณงาน17,600 ตร.ม. 04/03/2563 รย.21/2563 แขวงทางหลวงระยอง
98 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด-ป่าเตียน ระหว่าง กม.257+660 - กม.258+515 ปริมาณงาน 19,545 ตร.ม. 04/03/2563 รย.24/2563 แขวงทางหลวงระยอง
99 งานจ้างเหมาทำการจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3145 ตอนควบคุม 0102 ตอน ท่าเรือแกลง-แหลมแม่พิมพ์ ระหว่า กม.24+370 - กม.26+155 ปริมาณงาน 33150 ตร.ม. 04/03/2563 คค 06087/10/2563 แขวงทางหลวงระยอง
100 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกั้นอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง-กะเฉด ตอน 1 ระหว่าง กม.229+960-กม.230+424 และ กม.240+444-กม.241+000 ปริมาณงาน 2 แห่ง 20/02/2563 รย.2/2563 แขวงทางหลวงระยอง
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - เขาน้อย ระหว่าง กม.5+270 - กม.5+910,กม.10+860 - กม.10+900 และ กม.14+060 - กม.15+3801 ปริมาณงาน 156 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/12/2562 รย.1/2563 แขวงทางหลวงระยอง
102 จ้างเหมาทำการโครงการติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอนอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - เขาน้อย ระหว่าง กม.5+270-กม.5+910 , กม.10+860 - กม.11+900 แลั กม.14+060 - กม.15+380 ปริมาณงาน 156 ต้น 17/12/2562 เลขที่โครงการ 62127189091 แขวงทางหลวงระยอง
103 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงระยอง เพื่องานจ้างเหมาผลิต พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,175 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/02/2562 รย.36/2562 แขวงทางหลวงระยอง
104 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบำรุงปกติตามโครงการงานจ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาน้อย - บ้านค่าย กม.14+000 - กม.47+569 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/01/2562 รย.34/2562 แขวงทางหลวงระยอง
105 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3471 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางบุตร - ชุมแสง ระหว่าง กม.29+760 - กม.29+930 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/12/2561 รย.32/2562 แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 91 ถึง 105 จาก 110 รายการ