f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างเก้บน้ำหนองปลาไหล - เขาน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.3+350 - กม.4+150 ปริมาณงาน17,600 ตร.ม. 04/03/2563 รย.21/2563 แขวงทางหลวงระยอง
92 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด-ป่าเตียน ระหว่าง กม.257+660 - กม.258+515 ปริมาณงาน 19,545 ตร.ม. 04/03/2563 รย.24/2563 แขวงทางหลวงระยอง
93 งานจ้างเหมาทำการจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3145 ตอนควบคุม 0102 ตอน ท่าเรือแกลง-แหลมแม่พิมพ์ ระหว่า กม.24+370 - กม.26+155 ปริมาณงาน 33150 ตร.ม. 04/03/2563 คค 06087/10/2563 แขวงทางหลวงระยอง
94 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกั้นอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง-กะเฉด ตอน 1 ระหว่าง กม.229+960-กม.230+424 และ กม.240+444-กม.241+000 ปริมาณงาน 2 แห่ง 20/02/2563 รย.2/2563 แขวงทางหลวงระยอง
95 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - เขาน้อย ระหว่าง กม.5+270 - กม.5+910,กม.10+860 - กม.10+900 และ กม.14+060 - กม.15+3801 ปริมาณงาน 156 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/12/2562 รย.1/2563 แขวงทางหลวงระยอง
96 จ้างเหมาทำการโครงการติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอนอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - เขาน้อย ระหว่าง กม.5+270-กม.5+910 , กม.10+860 - กม.11+900 แลั กม.14+060 - กม.15+380 ปริมาณงาน 156 ต้น 17/12/2562 เลขที่โครงการ 62127189091 แขวงทางหลวงระยอง
97 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงระยอง เพื่องานจ้างเหมาผลิต พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,175 ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/02/2562 รย.36/2562 แขวงทางหลวงระยอง
98 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบำรุงปกติตามโครงการงานจ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาน้อย - บ้านค่าย กม.14+000 - กม.47+569 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/01/2562 รย.34/2562 แขวงทางหลวงระยอง
99 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3471 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางบุตร - ชุมแสง ระหว่าง กม.29+760 - กม.29+930 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/12/2561 รย.32/2562 แขวงทางหลวงระยอง
100 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง - กะเฉด ที่ กม.227+243 (สามแยกค่ายทหารพัน ร.7) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/12/2561 รย.35/2562 แขวงทางหลวงระยอง
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0502 ตอน มาบตาพุด - ระยอง ระหว่าง กม.207+000 - กม.207+620 ปริมาณงาน 12,135 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/12/2561 รย.31/2562 แขวงทางหลวงระยอง
102 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด – ป่าเตียน ระหว่าง กม.253+440 – กม.254+590 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/12/2561 รย.33/2562 แขวงทางหลวงระยอง
103 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบำรุงปกติตามโครงการงานจ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาน้อย - บ้านค่าย กม.14+000 - กม.47+569 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/11/2561 รย./eb./32/2562 แขวงทางหลวงระยอง
104 ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ 10 คูหา ตามแบบเลขที่ ม.09/52 พร้อมที่จอดรถและลานซักล้างของอาคารเรือนแถวชั้นประทวน ตามแบบเลขที่ ม.9047/51 ของสถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง-กะเฉด ที่ กม.222+536 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 หลัง 08/11/2561 รย.30/2562 แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 91 ถึง 104 จาก 104 รายการ