f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 02/11/2564 426/60/65/15 แขวงทางหลวงระยอง
32 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 02/11/2564 426/60/65/14 แขวงทางหลวงระยอง
33 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 02/11/2564 426/60/65/13 แขวงทางหลวงระยอง
34 ซื้อวัสวดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 02/11/2564 426/45/65/11 แขวงทางหลวงระยอง
35 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 02/11/2564 426/60/65/12 แขวงทางหลวงระยอง
36 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 29/10/2564 426/35/65/10 แขวงทางหลวงระยอง
37 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 28/10/2564 426/45/65/9 แขวงทางหลวงระยอง
38 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 28/10/2564 426/60/65/8 แขวงทางหลวงระยอง
39 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 20/10/2564 426/60/65/7 แขวงทางหลวงระยอง
40 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 20/10/2564 426/85/65/6 แขวงทางหลวงระยอง
41 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/10/2564 426/60/65/3 แขวงทางหลวงระยอง
42 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 19/10/2564 426/35/65/4 แขวงทางหลวงระยอง
43 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/10/2564 426/60/65/2 แขวงทางหลวงระยอง
44 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 12/10/2564 426/35/65/1 แขวงทางหลวงระยอง
45 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 06/07/2564 426/60/64/185 แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,038 รายการ