f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
991 จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ 11/12/2561 426/2/62 แขวงทางหลวงระยอง
992 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 11/12/2561 426/30/1/62 แขวงทางหลวงระยอง
993 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด – ป่าเตียน ระหว่าง กม.253+440 – กม.254+590 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/01/2562 รย.33/2562 แขวงทางหลวงระยอง
994 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 07/12/2561 426/85/62/59 แขวงทางหลวงระยอง
995 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 06/12/2561 426/35/62/58 แขวงทางหลวงระยอง
996 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 06/12/2561 426/40/62/57 แขวงทางหลวงระยอง
997 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 06/12/2561 426/85/62/56 แขวงทางหลวงระยอง
998 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 06/12/2561 426/60/62/55 แขวงทางหลวงระยอง
999 ขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 33 รายการ 24/12/2561 รย.4/2562 แขวงทางหลวงระยอง
1000 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/11/2561 426/60/62/54 แขวงทางหลวงระยอง
1001 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/2561 426/35/62/53 แขวงทางหลวงระยอง
1002 ขายทอดตลาด วัสดุรื้อถอนงานอาคาร จำนวน 21 รายการ 19/12/2561 รย.3/2562 แขวงทางหลวงระยอง
1003 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2561 426/60/62/52 แขวงทางหลวงระยอง
1004 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2561 426/60/62/51 แขวงทางหลวงระยอง
1005 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2561 426/70/62/50 แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 991 ถึง 1,005 จาก 1,038 รายการ