f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องจักร จำนวน 1 รายการ หมายเลขกรมฯ 74-6130-09-1 16/07/2564 426/46/64 แขวงทางหลวงระยอง
107 จ้างเหมาทำการซ่อมไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง - กะเฉด บริเวณ กม.229+769 (สี่แยกตะพง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/07/2564 426/64/199 แขวงทางหลวงระยอง
108 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/07/2564 426/60/64/198 แขวงทางหลวงระยอง
109 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/07/2564 426/60/64/189 แขวงทางหลวงระยอง
110 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 14/07/2564 426/45/64/196 แขวงทางหลวงระยอง
111 จ้างเหมาดำเนินการซ่อมไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - หนองเสือช้าง ที่ กม.10+316 (สี่แยกลุงอุ้ย) 14/07/2564 426/64/197 แขวงทางหลวงระยอง
112 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 08/07/2564 426/40/64/193 แขวงทางหลวงระยอง
113 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 08/07/2564 426/40/64/194 แขวงทางหลวงระยอง
114 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ 08/07/2564 426/40/64/192 แขวงทางหลวงระยอง
115 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 08/07/2564 426/40/64/192 แขวงทางหลวงระยอง
116 ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 5 รายการ 07/07/2564 426/45/64/190 แขวงทางหลวงระยอง
117 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 07/07/2564 426/60/64/189 แขวงทางหลวงระยอง
118 จ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม บริเวณ กม.278+065 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/07/2564 426/64/191 แขวงทางหลวงระยอง
119 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 07/07/2564 426/45/64/190 แขวงทางหลวงระยอง
120 จ้างเหมาทำการงานไฟสัญญาณจราจร (ติดตั้งไฟกระพริบ (ชนิดเสาสูง) พร้อมป้ายจราจร) ทางหลวงหมายเลข 36 ตอนควบคุม 0201 ตอน มะขามคู่ - มาบข่า บริเวณ กม.28+745 และ กม.33+810 , ทางหลวงหมายเลข 36 ตอนควบคุม 0202 ตอน มาบข่า - ทับมา บริเวณ กม.49+035 ปริมาณงาน 5 ต้น 06/07/2564 426/64/188 แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,038 รายการ