f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 35 รายการ 24/12/2563 รย.1/2564 แขวงทางหลวงระยอง
17 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟสัญญาณจราจร) บนทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาคันทรง - เขาน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.14+542 - กม.14+543 ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/12/2563 รย.31/2564 แขวงทางหลวงระยอง
18 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง - กะเฉด ตอน 4 ระหว่าง กม.231+844 - กม.232+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/12/2563 รย.21/2564 แขวงทางหลวงระยอง
19 สร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 5 ระหว่าง กม.253+462 - กม.253+930 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/12/2563 รย.33/2564 แขวงทางหลวงระยอง
20 สร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0202 ตอน ยุบชงโค - แกลง ที่ กม.98+950 - กม.99+355 ปริมาณงาน 2 แห่ง 07/12/2563 รย./eb/42/2564 แขวงทางหลวงระยอง
21 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอนกะเฉด - นายายอาม ตอน 3 ระหว่าง กม.251+814 - กม.252+174 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/12/2563 รย.32/2564 แขวงทางหลวงระยอง
22 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 4 ระหว่าง กม.252+275 - กม.252+555 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/12/2563 รย.23/2564 แขวงทางหลวงระยอง
23 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 1 ระหว่าง กม.248+770 - กม.249+598 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/11/2563 รย.12/2564 แขวงทางหลวงระยอง
24 งานจ้างเหมาทำการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 363 ตอนควบ 0100 ตอน ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระหว่าง กม.5+100 - กม.7+760 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/12/2563 รย.30/2564 แขวงทางหลวงระยอง
25 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 2 ระหว่าง กม.286+937 - กม.286+938 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/11/2563 รย./eb/38/2564 แขวงทางหลวงระยอง
26 งานจ้างเหมาทำการ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 1 ระหว่าง กม.281+463 - กม.281+464 ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/11/2563 รย./eb/37/2564 แขวงทางหลวงระยอง
27 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด – นายายอาม ตอน 2 ระหว่าง กม.250+430 - กม.251+438 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/11/2563 รย.11/2564 แขวงทางหลวงระยอง
28 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด – นายายอาม ตอน 1 ระหว่าง กม.280+014 - กม.282+007 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/11/2563 รย.20/2564 แขวงทางหลวงระยอง
29 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง – กะเฉด ตอน 3 ระหว่าง กม.231+066 – กม.232+074 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/11/2563 รย.15/2564 แขวงทางหลวงระยอง
30 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตรายบนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 8 ระหว่าง กม.257+430 – กม.258+336 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/11/2563 รย.26/2564 แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 16 ถึง 30 จาก 123 รายการ