f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 งานจ้างเหมาทำการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 363 ตอนควบ 0100 ตอน ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระหว่าง กม.5+100 - กม.7+760 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/11/2563 - แขวงทางหลวงระยอง
47 งานจ้างเหมาทำการ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3191 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนิคมพัฒนา - อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ระหว่าง กม.21+880 - กม.22+490 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/11/2563 รย.35/2564 แขวงทางหลวงระยอง
48 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาน้อย - บ้านค่าย ตอน 1 (ชื่อตอนเก่า) ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาคันทรง - เขาน้อย ตอน 1 (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.22+610 - กม.24+595 ปริมาณงาน 41,305 ตร.ม. 24/11/2563 รย.17/2564 แขวงทางหลวงระยอง
49 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3191 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนิคมพัฒนา - อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ระหว่าง กม.22+490 - กม.23+892 ปริมาณงาน 30,850 ตร.ม. 24/11/2563 รย./eb/14/2564 แขวงทางหลวงระยอง
50 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง - กะเฉด ตอน 5 ระหว่าง กม.246+421 - กม.247+037 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/11/2563 รย.2/2564 แขวงทางหลวงระยอง
51 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - ป่าเตียน ตอน 1 (ชื่อตอนเก่า) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 1 (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.271+490 - กม.272+170 ปริมาณง 23/11/2563 รย.34/2564 แขวงทางหลวงระยอง
52 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0601 ตอน ป่าเตียน - บ้านสิ้ว ตอน 2 (ชื่อตอนเก่า) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 2 (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.281+550 - กม.282+695 (RT) ปริมาณงาน 12,600 ตร.ม. 23/11/2563 รย.3/2564 แขวงทางหลวงระยอง
53 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง - กะเฉด ตอน 2 ระหว่าง กม.237+850-กม.238+550 ปริมาณงาน 16,620 ตร.ม. 23/11/2563 รย.29/2564 แขวงทางหลวงระยอง
54 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 4 ระหว่าง กม.252+275 - กม.252+555 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/11/2563 รย./eb/9/2564 แขวงทางหลวงระยอง
55 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง - กะเฉด ระหว่าง กม.227+757 - กม.229+530 ปริมาณงาน 40,205 ตร.ม. 17/11/2563 รย.10/2564 แขวงทางหลวงระยอง
56 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3145 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านเพ - ท่าเรือแกลง ระหว่าง กม.5+370 - กม.6+572 ปริมาณงาน 15,625 ตร.ม. 17/11/2563 รย.22/2564 แขวงทางหลวงระยอง
57 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง - กะเฉด ตอน 1 ระหว่าง กม.245+865 - กม.247+115 ปริมาณงาน 27,525 ตร.ม. 17/11/2563 รย.27/2564 แขวงทางหลวงระยอง
58 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0501 ตอน พลูตาหลวง - มาบตาพุด ระหว่าง กม.187+710 - กม.189+018 ปริมาณงาน 26,595 ตร.ม. 17/11/2563 รย.28/2564 แขวงทางหลวงระยอง
59 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงระยอง จ.ระยอง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0502 ตอน มาบตาพุด - ระยอง ที่ กม.219+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/11/2563 รย.7/2564 แขวงทางหลวงระยอง
60 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) แขวงทางหลวงระยอง จ.ระยอง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0502 ตอน มาบตาพุด - ระยอง กม.219+000 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/11/2563 รย.6/2564 แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 46 ถึง 60 จาก 124 รายการ