f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3145 ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านเพ-ท่าเรือแกลง ระหว่าง กม.2+575 - กม.3+955 ปริมาณงาน 16,548 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/03/2563 รย.19/2563 แขวงทางหลวงระยอง
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาน้อย-บ้านค่าย ระหว่าง กม.14+820 - กม.16+045 ปริมาณงาน 27,000 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/03/2563 รย.20/2563 แขวงทางหลวงระยอง
93 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชนอย่างทั่วถึง ในอำเภอปลวกแดง (งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตทางหลวงหมายเลข 3245 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล-เขาน้อย ช่วง กม.ที่12+600 - 13+660 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง) ปริมาณงาน 23,320 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/03/2563 รย.3/2563 แขวงทางหลวงระยอง
94 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 364 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองระยอง ระหว่าง กม.2+020 - กม.2+124 และ กม.2+778 - กม.3+178 ปริมาณงาน 2แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/03/2563 รย./eb/13/2563 แขวงทางหลวงระยอง
95 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 363 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระหว่าง กม.5+164 - กม.5+960 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/03/2563 รย.4/2563 แขวงทางหลวงระยอง
96 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - เขาน้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.0+020 - กม.0+785 ปริมาณงาน 16,420 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 18/03/2563 รย.14/2563 แขวงทางหลวงระยอง
97 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3139 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านแลง - หาดใหญ่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+160 ปริมาณงาน 21,600 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 18/03/2563 รย.22/2563 แขวงทางหลวงระยอง
98 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอนควบคุม 0100 ตอนอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล -เขาน้อย ระหว่าง กม.10+620 - กม.11+905 ปริมาณงาน 28,265 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) 18/03/2563 รย.23/2563 แขวงทางหลวงระยอง
99 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร) ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอนควบคุม 0100 ตอนอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - เขาน้อย ตอนที่ 4 ที่ กม.7+638,ที่ กม.9+135และ ที่ กม.10+316 ปริมาณงาน 3แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/03/2563 รย.9/2563 แขวงทางหลวงระยอง
100 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร) สาย3 ตอนควบคุม 0501,0503 ที่ กม.202+725 (สามแยกตลาดสี่ภาค) และที่กม.225+453 (สามแยกไออาร์พีซี) สาย 3191 ตอนควบคุม 0102 ที่ กม.22+246 (สี่แยกแม่น้ำคู้) ปริมาณงาน 3 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/03/2563 รย.12/2563 แขวงทางหลวงระยอง
101 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3145 ตอนควบคุม 0102 ตอนท่าเรือแกลง - แหลมแม่พิมพ์ ระหว่าง กม.24+370 - กม.26+155 ปริมาณงาน 33,150 ตร.ม. 16/03/2563 รย./eb/7/2563 แขวงทางหลวงระยอง
102 งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0502 ตอนมาบตาพุด - ระยอง ตอน 1 ระหว่าง กม. 204+800 - กม.206+351 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/03/2563 รย.5/2563 แขวงทางหลวงระยอง
103 งานจ้างเหมาทำกิจกรรมโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน (งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 3648 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแกลง ช่วง กม.3ที่ 2+306 - 10+105 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง) ปริมาณงาน 122 ต้น 11/03/2563 รย.7/2563 แขวงทางหลวงระยอง
104 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างเก้บน้ำหนองปลาไหล - เขาน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.3+350 - กม.4+150 ปริมาณงาน17,600 ตร.ม. 10/03/2563 รย.21/2563 แขวงทางหลวงระยอง
105 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด-ป่าเตียน ระหว่าง กม.257+660 - กม.258+515 ปริมาณงาน 19,545 ตร.ม. 10/03/2563 รย.24/2563 แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 91 ถึง 105 จาก 124 รายการ