f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2563 426/60/63/121 แขวงทางหลวงระยอง
17 จ้างเหมาทำการงานไฟสัญญาณจราจร (ติดตั้งไฟกระพริบ(ชนิดเสาสูง)พร้อมป้ายจราจร) ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอนควบคุม 0100 ตอนอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - เขาน้อย บริเวณ กม.3+150 และ กม.5+280 ปริมาณงาน 4 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2563 426/63/120 แขวงทางหลวงระยอง
18 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2563 426/45/63/119 แขวงทางหลวงระยอง
19 ซื้อวัสดุอื่นๆจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2563 426/85/63/118 แขวงทางหลวงระยอง
20 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2563 426/45/63/119 แขวงทางหลวงระยอง
21 จ้างเหมาทำการงานไฟสัญญาณจราจร (ติดตั้งไฟกระพริบ(ชนิดเสาสูง)พร้อมป้ายจราจร)ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0100 ตอนอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล-เขาน้อย บริเวร กม.3+150และ กม.5+280 ปริมาณงาน 4ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2563 426/63/117 แขวงทางหลวงระยอง
22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2563 426/60/63/116 แขวงทางหลวงระยอง
23 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2563 426/45/63/114 แขวงทางหลวงระยอง
24 จ้างเหมาทำการงานไฟสัญญาณจราจร (ติดตั้งไฟกระพริบ(ชนิดเสาสูง)พร้อมป้ายจราจร) ทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0210 ตอน คลองเขต-ยุบชงโค บริเวณ กม.65+300 และ กม.86+800 ปริมาณงาน 2แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2563 426/63/113 แขวงทางหลวงระยอง
25 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2563 426/40/63/112 แขวงทางหลวงระยอง
26 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2563 426/40/63/109 แขวงทางหลวงระยอง
27 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2563 426/35/63/111 แขวงทางหลวงระยอง
28 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2563 426/40/63/110 แขวงทางหลวงระยอง
29 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2563 426/45/63/106 แขวงทางหลวงระยอง
30 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/04/2563 426/35/63/108 แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 16 ถึง 30 จาก 445 รายการ