f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 10/11/2564 426/70/65/25 แขวงทางหลวงระยอง
17 ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักร จำนวน 1 รายการ หมายเลขกรมฯ 23-6145-97-1 10/11/2564 426/30/6/65 แขวงทางหลวงระยอง
18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 09/11/2564 426/60/65/24 แขวงทางหลวงระยอง
19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ 09/11/2564 426/60/65/23 แขวงทางหลวงระยอง
20 จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองเขต - กระแสบน ที่ กม.86+799 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/11/2564 426/65/22 แขวงทางหลวงระยอง
21 จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 363 ตอนควบคุม 0100 ตอนศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ที่ กม.0+742 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/11/2564 426/65/21 แขวงทางหลวงระยอง
22 จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองเขต - กระแสบน ที่ กม.81+940 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/11/2564 426/65/20 แขวงทางหลวงระยอง
23 จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ที่ กม.265+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/11/2564 426/65/19 แขวงทางหลวงระยอง
24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 04/11/2564 426/60/65/18 แขวงทางหลวงระยอง
25 จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องจักร จำนวน 4 รายการ หมายเลขกรมฯ 77-6195-14-8 04/11/2564 426/5/65 แขวงทางหลวงระยอง
26 จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องจักร จำนวน 9 รายการ หมายเลขกรมฯ 46-6816-14-2 04/11/2564 426/4/65 แขวงทางหลวงระยอง
27 จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องจักร จำนวน 7 รายการ หมายเลขกรมฯ 23-6145-97-1 04/11/2564 426/3/65 แขวงทางหลวงระยอง
28 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 03/11/2564 426/60/65/17 แขวงทางหลวงระยอง
29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 02/11/2564 426/60/65/16 แขวงทางหลวงระยอง
30 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 02/11/2564 426/60/65/15 แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 16 ถึง 30 จาก 944 รายการ