f
title
แขวงทางหลวงระยอง
Rayong Highway District
วิสัยทัศน์ : "ซ่อม บำรุงรักษาทางหลวงพัฒนาทางหลวงแผ่นดิน ในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
376 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบำรุงปกติตามโครงการงานจ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาน้อย - บ้านค่าย กม.14+000 - กม.47+569 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/02/2562 รย.34/2562 แขวงทางหลวงระยอง
377 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 04/01/2562 426/60/62/76 แขวงทางหลวงระยอง
378 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 04/01/2562 426/45/62/75 แขวงทางหลวงระยอง
379 จ้างเหมาทำการงานตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3245 ตอนควบคุม 0100 ตอน อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล - เขาน้อย บริเวณ กม.4+631 (โค้งโรงปูน) และ กม.8+515 (โค้งสวรรค์) ปริมาณงาน 2 แห่ง 04/01/2562 426/62/74 แขวงทางหลวงระยอง
380 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 03/01/2562 426/45/62/73 แขวงทางหลวงระยอง
381 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 03/01/2562 426/60/62/72 แขวงทางหลวงระยอง
382 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 27/12/2561 426/35/62/71 แขวงทางหลวงระยอง
383 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 9 รายการ 10/01/2562 426/35/62/79 แขวงทางหลวงระยอง
384 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการ งานยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3471 ตอนควบคุม 0100 ตอน บางบุตร - ชุมแสง ระหว่าง กม.29+760 - กม.29+930 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/02/2562 รย.32/2562 แขวงทางหลวงระยอง
385 จ้างเหมาผลิตป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ มาตรการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จำนวน 4 รายการ 21/12/2561 426/62/70 แขวงทางหลวงระยอง
386 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง - กะเฉด ที่ กม.227+243 (สามแยกค่ายทหารพัน ร.7) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/03/2562 รย.35/2562 แขวงทางหลวงระยอง
387 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 19/12/2561 426/40/62/69 แขวงทางหลวงระยอง
388 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 19/12/2561 426/60/62/68 แขวงทางหลวงระยอง
389 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 18/12/2561 426/40/62/67 แขวงทางหลวงระยอง
390 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 17/12/2561 426/40/62/66 แขวงทางหลวงระยอง
แสดง 376 ถึง 390 จาก 445 รายการ